tirsdag, 28 mai 2024

Organisasjon

Cyprofresh er den største organisasjonen av sitrus frukt produsenter på Kypros. Organisasjonen ble dannet i 2005 og startet sitt arbeide samme år. Cyprofresh har i dag over 500 medlemmer som til sammen har mer enn 1.100 hektar dyrket mark. De viktigste sitrus fruktene som medlemmene produserer er:

 • Grapefrukt (Rio Red / Star Ruby / Red Blush og White Marsh)
 • Sitroner (Lapithkiotiki - Eureca)
 • Mandora (Ortanique)
 • Appelsiner (Valencia - Valencia Late / Navel )

Cyprofresh ble etablert som et kooperativ og har følgelig som mål å gi sine medlemmer den støtten de måtte trenge for å nå sine mål og bedre tjene sluttbrukerene.

Cyprofresh tilbyr sine medlemmer mange og diversifiserte fordeler, blant annet:

 • Tilgang til markeder som ellers ville være utilgjengelige for enkeltprodusenter
 • Bedre marginer; som følge av reduserte produksjonskostnader og bedre priser
 • Pålitelige distribusjonskanaler
 • Styrken av å være del av et fellesskap

Med tanke på å bedre sin markedsposisjon gikk Cyprofresh inn i en strategisk allianse med velrennomerte SEDIGEP LTD, som er det største pakkefirmaet på Kypros. Denne alliansen forbedret Cyprofresh og dets medlemmers markedsposisjon betraktelig og gav uten egeninvestering tilgang til dedikert personell og tjenester.

Cyprofresh har fått betydelige fordeler som følge av alliansen, som gir tilgang til:

 • Sofistikerte og effektive BRC-sertifiserte pakkefasiliteter som leverer i henhold til standardene til krevende forhandlere. Sedigep pakkefabrikken gir Cyprofresh tilgang til fasiliteter for oppbevaring, sortering og rangering, pakking og transport.
 • Sofistikert teknisk support og kvalitetssikring som hjelper produsentene med å imøtekomme kundenes forventninger.
 • Finansiell støtte via lån og forskudd til medlemmene. Sedigep partnerskapet gjorde også at Cyprofresh slapp å gjøre tunge investeringer i utstyr.
 • Logistikk: oppbevaring, innkjøp, lager og transport.
 • Hjelp med kvalitetssikring, sertifisering og sporing.

 

 

SUNNE TIPS

02.jpg
a02.jpg